Hem

Välkommen till Bolstad Grinstad Byalag och Bygdegårdsförening!

Du är välkommen att deltaga i våra aktiviteter eller hyra bygdegården för olika event/privata tillställningar.

Som medlem stödjer du bygden och gör det möjligt att fortsätta verksamheten.

Bygdegården  
 
För mer information eller för bokning av bygdegården kontakta:
 
Agneta Johansson  070 3184813
 
   
Byalaget  
 
Frågor gällande medlemskap eller aktiviteter i byalaget kontakta någon i styrelsen
 
eller skicka ett mail till info@bolstadgrinstadbyalag.se